Εκδήλωση για το Πρόγραμμα Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας PRIMA

Στην εκδήλωση για το Πρόγραμμα Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας PRIMA παρευρέθηκε η ανεξάρτητη ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα, όπου ήταν ομιλήτρια μαζί με τον Επίτροπο Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Κάρλος Μοέδας.

Η κα. Σακοράφα δήλωσε ότι θέλει να εκφράσει την ικανοποίηση της γιατί έδωσαν σάρκα και οστά σε μία σπάνια απόπειρα επιστημονικής διπλωματίας της ΕΕ, της πρώτης εταιρικής σχέσης που αφορά σε συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων, που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αυτή της Μεσογείου και περιλαμβάνει τη συμμετοχή

των γειτονικών χωρών της ΕΕ.

Τόνισε ότι "η προσέγγιση του PRIMA και συγκεκριμένα η αναζήτηση, αφενός βραχυπρόθεσμων λύσεων για την άμεση αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης και αφετέρου σημαντικών δομικών επενδύσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκπατρισμού, αποτελεί μία πρωτοβουλία που κινείται στη σωστή κατεύθυνση... Παρά τις αντίθετες πολιτικές πεποιθήσεις που επικρατούν."

Ωστόσο, παρά την ικανοποίησή της, ανέφερε ότι δεν μπορεί να μην επαναλάβει το αυτονόητο, δηλαδή ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι σίγουρα αναγκαίες, πλην όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με το μέγεθος του προβλήματος.

Ο επίτροπος, κ. Κάρλος Μοέδας, κατά την έναρξη της ομιλίας του ευχαρίστησε την εισηγήτρια του νομοθετικού πλαισίου του PRIMA στο Ευρωκοινοβούλιο, κυρία Σακοράφα, για την προσπάθεια της στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, "η οποία ήταν αποφασιστικής σημασίας για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας".

Στόχος της πρωτοβουλίας PRIMA είναι η ενίσχυση καινοτόμων ερευνητικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και των αγροδιατροφικών συστημάτων στη Μεσόγειο. Κεντρικές προτεραιότητες της πρωτοβουλίας αποτελούν η λειψυδρία, η ασφάλεια τροφίμων και η ανάγκη ανασύνταξης του παραγωγικού δυναμικού των χωρών της Μεσογείου και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η πρωτοβουλία PRIMA είναι ένα πρόγραμμα δεκαετούς διάρκειας (2018-2028) το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2017 με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εισηγήτρια της νομοθετικής πρότασης στο ΕΚ ήταν η κυρία Σακοράφα). Το συνολικό ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να ανέλθει στα 440 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 220 εκατομμύρια θα προέρχονται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα & Καινοτομία , «Ορίζοντας 2020» και τα υπόλοιπα από εθνικούς πόρους των 19 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με 10 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσθηκαν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη δεκαετία 2018-2028.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω θέματα και θα περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, την υλοποίηση έργων διεθνούς συνεργασίας.

Κλείνοντας η κυρία Σακοράφα τόνισε: "Καλώ όλους τους δυνητικά δικαιούχους από την Ελλάδα αλλά και τους αντίστοιχους φορείς από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο PRIMA σε κινητοποίηση και συμμετοχή, ώστε αυτή η πρωτοβουλία να υπηρετήσει αποτελεσματικά τους σκοπούς για τους οποίους υιοθετήθηκε... Γνωρίζω το έργο των ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και μάλιστα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και κοινωνικής ανέχειας. Γνωρίζω επίσης τη βαθιά ευαισθητοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα σε θέματα αγροδιατροφής και διαχείρισης υδάτινων πόρων, αλλά και την ανάδειξη του νερού σε μη εμπορεύσιμο κοινωνικό αγαθό. Και κυρίως γνωρίζω, εξ' ιδίων, τους παραδοσιακούς δεσμούς του ελληνικού επιχειρείν με τη γη!

Εκφράζω λοιπόν τη βεβαιότητα, ότι το PRIMA θα αγκαλιαστεί με ενδιαφέρον, με δημιουργική διάθεση και καινοτόμες ιδέες."

Keywords
Τυχαία Θέματα