Απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, από 1.12.2013, στην ΑΠΔ μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 17/24.2.2014

Σχετ.: α) Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 8/2014, β) Έγγραφα ΕΤΕΑ: 7013/2933/024/29.1.2014 και 9505/3874/011/6.2.2014, γ) Απόφαση Φ80000/3476/116/17.2.2014

Φορολογική Επικαιρότητα
Keywords
Τυχαία Θέματα