«Άνοιξαν» 1.125 προσλήψεις συμβασιούχων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε 1.125 προσλήψεις συμβασιούχων αναμένεται να προχωρήσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά και την απόφαση έγκρισης που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Με βάση την απόφαση για την πρόσληψη συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ Α' βαθμού, η πρόσληψη

του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το αρ.21 του ν.2190/1994 και το αρ.9 του ν.3812/2009, όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Από την απόφαση προκαλεί δαπάνη ποσού 10.550.250,00 € περίπου, σε βάρος των προϋπολογισμών των Φορέων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που αυτοί εισπράττουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Διαβάστε ΕΔΩ την υπουργική απόφαση για τις προσλήψεις στους ΟΤΑ.

Δείτε τη λίστα με τον αριθμό συμβασιούχων που θα προσλάβει κάθε Φορέας της Αυτοδιοίκησης:

Keywords
Τυχαία Θέματα