Τη θεσμοθέτηση ανεξάρητης αρχής για τα δημόσια έργα, μελετά το υπουργείο Υποδομών

Θα προκηρύσσει τις μελέτες των δημοσίων έργων, θα διενεργεί τους διαγωνισμούς και θα παρακολουθεί την κατασκευή τους. Επίσης, απανεξετάζεται το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης των τιμών των διοδίων
Keywords
Τυχαία Θέματα