Πρόταση για νέο τύπο Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου

Ο νέος τύπος σχολείου θα εξασφαλίζει ειδικότητες. ανάλογα με την χωροταξική κατανομή ενώ θα λειτουργεί με την συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων, της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων, ενώ προβλέπεται και αύξηση της χρηματοδότησης με παράλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ιδίως για τις νέες ειδικότητες.
Keywords
Τυχαία Θέματα