Οι πέντε μεγάλες αλλαγές στο κράτος

Το παζλ των αλλαγών που θα διαμορφώσουν τη νέα δομή και λειτουργία του κράτους συμπληρώνει καθημερινώς ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου. Οι πρωτοβουλίες θα εκδηλωθούν σε νομοθετικό επίπεδο με διοικητικές παρεμβάσεις και με τροποποιήσεις στον Κανονισμό της Βουλής, ενώ σε μεταγενέστερη φράση προετοιμάζεται μια συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου να ρυθμιστούν θεμελιώδη ζητήματα, όπως ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Μετά τις αλλαγές στη δομή του κυβερνητικού σχήματος, ο πρώτος άξονας γύρω από τον οποίο θα κινηθούν οι πρωτοβουλίες για την αλλαγή στο κράτος αφορά το εκλογικό σύστημα.
Keywords
Τυχαία Θέματα