Ο ρυπαίνων θα πληρώνει

«O ρυπαίνων πληρώνει» πλέον και στην Ελλάδα, ή τουλάχιστον αυτό επιβάλλει ο νόμος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε το «πράσινο φως» για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της κατοχυρωμένης από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά και από πλειάδα διεθνών συμβάσεων και κοινοτικών οδηγιών, της θεμελιώδους αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι σύμβουλοι Επικρατείας επεξεργάστηκαν το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο επικυρώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία ...
Keywords
Τυχαία Θέματα