Με ρυθμούς χελώνας προχωρεί η μηχανοργάνωση των Πολεοδομιών, καθώς υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από ποικιλώνυμα συμφέροντα.

Τυχαία Θέματα