Με εγγύηση €500.000 ( ! ) οι άδειες των κολεγίων

Με υπουργική απόφαση επέρχονται αλλαγές στον νόμο για τα ιδιωτικά κολέγια με στόχο την εναρμόνιση των διατάξεών του με το Κοινοτικό Δίκαιο. Το υπουργείο Παιδείας δεν θα έχει δικαίωμα ελέγχου στο πρόγραμμα σπουδών τους. Ωστόσο τίθεται σειρά περιορισμών όπως η κατάθεση μελετών για την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών και ο καθορισμός ορίου για τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Ακόμη, οι διδάσκοντες θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που έχουν οι καθηγητές των ξένων πανεπιστημίων των οποίων είναι παραρτήματα.
Keywords
Τυχαία Θέματα