Ετοιμάζουν σκεπτόμενους καταναλωτές

Το ελληνικό πρόγραμμα Μedia Smart παρουσίασαν χθες το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων και η Ενωση Εταιρειών Διαφήμισης Ελλάδος. Το πρόγραμμα αναπτύσσει και παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο να διδαχθούν τα παιδιά να προσεγγίζουν κριτικά το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης στην καθημερινή τους ζωή και να γίνουν σκεπτόμενοι καταναλωτές. Οπως τόνισε ο πρόεδρος του ΙΟΜ κ. Ροδόλφος Μορώνης, πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα «που αποβλέπει στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου κατανάλωσης των ΜΜΕ υπό ένα κριτικό και ώριμο πνεύμα».
Keywords
Τυχαία Θέματα