Δημιουργία ζώνης υψηλών πολεοδομικών προδιαγραφών

Το Μaster Ρlan προέβλεπε αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών και βελτίωση των οικοδομήσιμων και κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το Δημόσιο Σήμα γινόταν λόγος για «μακροχρόνιο πρόγραμμα για την απόκτηση από το Δημόσιο μεγάλου τμήματος της περιοχής, με χρήση διαφόρων εργαλείων πολιτικής γης», για την αποκάλυψη και την ανάδειξή του, καθώς και για τη «δημιουργία ζώνης υψηλών πολεοδομικών προδιαγραφών, που θα λειτουργήσει ως άξονας- καταλύτης αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής».
Keywords
Τυχαία Θέματα