Τουρκικές προκλήσεις

1958:«Κατόπιν των συνεχιζομένων τουρκικών προκλήσεων, αι ελληνοτουρκικαί σχέσεις εισήλθον εις νέαν έντασιν. Η ενέργεια της Ελληνικής Κυβερνήσεως όπως μεταφέρη εις Αθήνας τους εν Σμύρνη παρά τα κλιμάκια του ΝΑΤΟ Έλληνας αξιωματικούς μετά των οικογενειών των, λόγω του κινδύνου επαναλήψεως των βανδαλισμών του Σεπτεμβρίου 1955(φωτό), εκρίνετο υπό των διπλωματικών κύκλων των Αθηνών ως ενδεικτική της επικινδύνου επιδεινώσεως των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών».(«ΤΑ ΝΕΑ»)
Keywords
Τυχαία Θέματα