Σύσκεψη κομμουνιστών ηγετών

1957: «ΜΟΣΧΑ: Επίσημον ανακοινωθέν... αναφέρει ότι κυβερνητικοί ηγέται από την Σοβιετικήν Ένωσιν και τέσσαρας άλλας λαϊκάς δημοκρατίας είχον συνομιλίας επί ανωτάτου επιπέδου επί πολιτικών, οικονομικών και κομματικών ζητημάτων εις Βουδαπέστην. Την Σοβιετικήν Ένωσιν αντιπροσώπευσαν οι κ.κ. Νικήτα Κρούτσεφ και Γκεόργκι Μαλένκωφ και μετείχον οι ηγέται της Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Τσεχοσλοβακίας και Βουλγαρίας... Το ανακοινωθέν αναφέρει ότι οι κομμουνισταί ηγέται “κατεδίκασαν το δόγμα Αϊζενχάουερ ως ωμήν επέμβασιν των Ηνωμένων Πολιτειών εις την Μέσην Ανατολήν η οποία θα ηδύνατο να οδηγήση εις νέαν επιδείνωσιν της καταστάσεως εις την περιοχήν».
Keywords
Τυχαία Θέματα