Ψήφισαν τον εαυτό τους

1959:«Η χθεσινή πρώτη ψηφοφορία των νέων δημοτικών συμβούλων της πρωτευούσης διά την εκλογήν Δημάρχου δεν απέληξεν, ως ανεμένετο, εις αποτέλεσμα. Ουδείς εκ των υποψηφίων κατώρθωσεν να συγκεντρώση τας απαιτουμένας σύμφωνα με τον νόμο 20 ψήφους του όλου αριθμού των συμβούλων διά να αναδειχθή Δήμαρχος. Κατά την ψηφοφορίαν η οποία ήτο φανερή έλαβον: Ο κ. Αγγ. Τσουκαλάς(φωτό) 10 ψήφους, ο κ. Π. Κατσώτας 9 ψήφους, ο κ. Δ. Βρανόπουλος 9 και ο κ. Νικολόπουλος 2. Όμως ούτε εις τον Πειραιά υπήρξε αποτέλεσμα κατά την πρώτην ψηφοφορίαν, αφού έλαβον ο κ.
Keywords
Τυχαία Θέματα