Προσπάθειες για ύφεση

1963: «Η διάσκεψις(φωτό)διά τον τερματισμόν των πυρηνικών δοκιμών που ήρχισεν εις το Κρεμλίνον μεταξύ των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σοβιετικής Ενώσεως και της Αγγλίας, συγκεντρώνει σήμερον την γενικήν προσοχήν εις ολόκληρον τον κόσμον, δεδομένου ότι από τας αποφάσεις αυτής πρόκειται να κριθούν τα ζητήματα της παγκοσμίου ειρήνης... Σύμφωνα με πληροφορίας, ήδη μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ενώσεως έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία».(«ΤΑ ΝΕΑ»)
Keywords
Τυχαία Θέματα