Πράσινο από το ΣτΕ στις επεκτάσεις της ΠΥΡΚΑΛ

Απέρριψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη τις προσφυγές για την μη επέκταση των εγκαταστάσεων της πρώην Πυρκαλ (Ελληνικά Πετρέλαια) στην Ελευσίνα, υιοθετώντας κατά πλειοψηφία (15-10) την εισήγηση της κ.Αγγελικής Θεοφιλοπούλου.
Τυχαία Θέματα