Πιπινέλης αντί Καραμανλή

1963: «Η νέα υπό τον κ. Παν. Πιπινέλην(φωτό) Κυβέρνησις ωρκίσθη την 6.30 μ.μ. ενώπιον του Βασιλέως. Εις την Βουλήν θα εμφανισθή την προσεχή Δευτέραν, προκειμένου να ζητήση ψήφον εμπιστοσύνης. Η πορεία της Κυβερνήσεως, εκ των μέχρι στιγμής ενδείξεων, θα είναι αρκετά δυσχερής. Η Αντιπολίτευσις θα καθορίση την στάσιν της έναντι αυτής, αφού ακούσει τας προγραμματικάς δηλώσεις αι οποίαι θα εκτεθούν ενώπιον της Βουλής την προσεχή εβδομάδα». («ΤΑ ΝΕΑ»)
Keywords
Τυχαία Θέματα