Παραίτηση Μπεν Γκουριόν

1959:«ΤΕΛ ΑΒΙΒ: Ανεκοινώθη επισήμως ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κ. Μπεν Γκουριόν(φωτό)υπέβαλε χθες την νύκτα την παραίτησίν του. Ο κ. Μπεν Γκουριόν έδωσεν επίσης εις την δημοσιότητα επιστολήν εις την οποίαν εξηγεί τους λόγους οι οποίοι τον ώθησαν να παραιτηθή. Όταν χθες το προθεσμίας έξη ωρών τελεσίγραφον του κ. Μπεν Γκουριόν προς τους τέσσαρες υπουργούς της κυβερνήσεώς του όπως παραιτηθούν εξέπνευσεν, οι υπουργοί δεν είχον υποβάλει τας παραιτήσεις των. Ο κ. Μπεν Γκουριόν είχεν είπει ενωρίτερον ότι αν οι υπουργοί του δεν έπραττον τούτο, θα υπέβαλλεν ο ίδιος την παραίτησίν του».
Keywords
Τυχαία Θέματα