Όταν η Δεξιά αρνιόταν σύνταξη στους αγρότες

1960: «Τυπικούς λόγους επικαλείται η κυβέρνησις αρνούμενη την συνταξιοδότησιν των αγροτών. Χθες ο πρόεδρος της Βουλής κ. Ροδόπουλος(φωτό) ανεκοίνωσεν ότι κατετέθησαν αι προτάσεις του αρχηγού του Φιλελευθέρου Δημοκρατικού Κόμματος κ. Γ. Παπανδρέου και της ΕΔΑ και εδήλωσεν ότι προβάλλει το απαράδεκτον των δύο αυτών προτάσεων διότι, κατά τα άρθρα 24 και 57 του Συντάγματος, προτάσεις δι΄ απονομήν συντάξεων υποβάλλονται μόνο υπό του υπουργού Οικονομικών μετά γνωμοδότησιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Keywords
Τυχαία Θέματα