Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

O ενδιαφερόμενος για να εισαχθεί στις σχολές και στα τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση- μηχανογραφικό δελτίο, στο οποίο θα δηλώσει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τις σχολές και τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να εισαχθεί. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο όσες σχολές επιθυμεί, ακόμη και όλες όσες περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία. Η αίτηση- μηχανογραφικό δελτίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί σε κάθε Δ/νση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το Λύκειο χορήγησης της Βεβαίωσης.
Keywords
Τυχαία Θέματα