Ο Χρουστσώφ για τα Βαλκανικά

1959:«... η αγγλική κοινή γνώμη αποδίδει μεγάλην σημασίαν εις την πρότασιν του Σοβιετικού Πρωθυπουργού κ. Ν. Χρουστσώφ(φωτό)διά την δημιουργίαν ζώνης ειρήνης εις τα Βαλκάνια... Εις τους πολιτικούς κύκλους του Λονδίνου αναμένεται η διατύπωσις επισήμου προτάσεως διά την σύγκλησιν Βαλκανικής διασκέψεως. Πάντως οι Βρεταννοί επίσημοι αρνούνται να σχολιάσουν το ενδεχόμενον δημιουργίας παρομοίας ζώνης, αποφεύγοντες να καθορίσουν τας επί του ζητήματος τούτου επισήμους Βρεταννικάς απόψεις.
Keywords
Τυχαία Θέματα