Κομμουνιστικός κίνδυνος...

1962:«Το ανηλεές σφυροκόπημα του αντιδημοκρατικού νομοσχεδίου περί Μέτρων Ασφαλείας, υπό του συνόλου της Αντιπολιτεύσεως, εξηνάγκασε την κυβέρνησιν, διά να διασκεδάση την δημιουργηθείσαν εις βάρος της εντύπωσιν, να προβή εις ωρισμένας υπαναχωρήσεις. Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κ. Παπακωνσταντίνου(φωτό)... εδήλωσεν... ότι θα προβή εις διευκρινίσεις επί του άρθρου 7 διά να γίνη σαφές ότι θα καταδιώκεται όχι η έκφρασις γνώμης αλλά η προσπάθεια προβολής του Κομμουνισμού με σκοπόν την αναγνώρισιν του ΚΚΕ».
Keywords
Τυχαία Θέματα