Κολιγιάννης εναντίον Ζαχαριάδη

1963:«ΠΡΑΓΑ: Αν ο Ζαχαριάδης ήτο σήμερα στην ηγεσία του ΚΚΕ θα επολέμα το Κέντρον και όχι την ΕΡΕ, όπως έπραξε το 1952 με το σύνθημα: “Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος”. Έπρεπε το ΚΚΕ να λάβη μέρος στις εκλογές του 1946. Δεν έπρεπε να έχη γίνη ο ανταρτοπόλεμος. Οφείλαμε να πάρουμε ό,τι μας έδιναν...”. Στην ανωτέρω κριτική και αυτοκριτική προέβη ο γενικός γραμματεύς του ΚΚΕ κ. Κ. Κολιγιάννης (φωτό) εις συνέντευξίν του προς 52 δυτικούς και ανατολικούς δημοσιογράφους, ωργανωθείσαν υπό της Ενώσεως Δημοσιογράφων Τσεχοσλοβακίας».
Keywords
Τυχαία Θέματα