Ήντεν: Δούλοι μας οι Κύπριοι

1956: «ΠΑΡΙΣΙ: Ενώ δεν έσβησεν ακόμη η αποκρουστική εντύπωσις την οποίαν προεκάλεσεν εις όλας τας χώρας του κόσμου η ωμή όσον και ηλιθία δήλωσις του Ήντεν(φωτό), ότι πεντακόσιαι χιλιάδες Κύπριοι θα μείνουν δούλοι της Αγγλίας διά να δύναται αύτη να εκμεταλλεύεται τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, πληθώρα πληροφοριών καταφθάνουν από την Λευκωσίαν, το Λονδίνον και τας Αθήνας, σχετικώς με την πολιτικήν και στρατηγικήν εξέλιξιν του Κυπριακού». («ΤΑ ΝΕΑ»)
Keywords
Τυχαία Θέματα