Η κατάρα των Κέννεντυ

κατάστασίς του δεν εφαίνετο επικίνδυνος».(«ΤΑ ΝΕΑ») 1968: «Ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Κέννεντυ επυροβολήθη εις τας 9.15 ώραν Ελλάδος ακριβώς μόλις εγκατέλειπε την πλατφόρμαν εκ της οποίας ανήγγειλε την επιτευχθείσαν νίκην του κατά τας προκριματικάς εκλογάς της Πολιτείας της Καλλιφόρνιας (φωτό)... Ανταποκριτής μετέδωσε ότι είδε το πρόσωπο του γερουσιαστού να αιμορραγεί, αν και η γενική
Keywords
Τυχαία Θέματα