Η γέννηση της ΕΚΟΦ

1962: «Με στόχον την κατάκτησιν της νεολαίας, τα πολιτικά κόμματα εξορμούν εις έντονον αγώνα οργανώσεως και διαφωτίσεως των νέων. Ούτω μετά την Ένωσιν Κέντρου και τους Προοδευτικούς, η ΕΡΕ κινείται δραστηρίως διά την οργάνωσιν της νεολαίας της εις ολόκληρον την Ελλάδα... Λέγεται ότι ο κ. Καραμανλής, ενδιαφερόμενος να έχη άμεσον αντίληψιν των ενεργειών της επιτροπής διά την προσέγγισιν των νέων, ανέθεσεν την εποπτείαν του όλου θέματος εις τον αδελφόν του κ. Αχιλλέαν Καραμανλήν (φωτό)».
Keywords
Τυχαία Θέματα