Η δικτατορία καταρρέει

1974:«Το Αθηναϊκόν Πρακτορείον Ειδήσεων μετέδωσεν την εσπέραν χθες την ακόλουθον κυβερνητικήν ανακοίνωσιν: “Ξένοι ραδιοσταθμοί, γνωστοί διά την ανθελληνικήν των τακτικήν διαστροφής της αληθείας, πλάθουν και μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις περί της εσωτερικής καταστάσεως εις την χώραν μας. Την φοράν αυτήν πρέπει να θεωρείται βέβαιον ότι αι ανθελληνικαί φήμαι προέρχονται ειδικώτερον από εκείνους οι οποίοι διεψεύσθησαν εις τας προσδοκίας των, κατόπιν της νίκης των Ελληνοκυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων και τον ηρωικόν αγώνα του Ελληνοκυπριακού Λαού».
Keywords
Τυχαία Θέματα