Φρειδερίκη- Καραμανλής: σημειώσατε 1!

1963: «Η διευθέτησις της πολιτικής κρίσεως, η οποία εξεδηλώθη χθες την εσπέραν διά της παραιτήσεως της κυβερνήσεως Καραμανλή, απετέλεσεν από της πρωίας της σήμερον κύριον μέλημα του Ρυθμιστού του Πολιτεύματος. Ήδη εκλήθη εις τα Ανάκτορα ο πρόεδρος της Βουλής κ. Ροδόπουλος(φωτό δεξιά), προκειμένου να παράσχη εις τον Βασιλέα(φωτό αριστερά)πληροφορίας επί της κοινοβουλευτικής δυνάμεως των κομμάτων. Υπάρχουν ωρισμέναι ενδείξεις αι οποίαι αφήνουν να εννοηθή ότι ο Ρυθμιστής του Πολιτεύματος αντιμετωπίζει κατά κύριον λόγον τον σχηματισμόν μεταβατικής πολιτικής κυβερνήσεως».
Keywords
Αναζητήσεις
καραμανλής φρειδερίκη
Τυχαία Θέματα