Εξελίξεις στο Κυπριακό

1959: «ΛΟΝΔΙΝΟΝ: Εκμεταλλευομένη την στασιμότητα εις την οποίαν περιήλθον αι Ελληνοτουρκικαί διαπραγματεύσεις επί του Κυπριακού και με αντικειμενικόν δήθεν σκοπόν την αποτροπήν του αδιεξόδου, η βρεττανική κυβέρνησις προσεφέρθη χθες διά του κυβερνήτου της Κύπρου σερ Χιού Φουτ (φωτό)να επιτρέψη την επιστροφήν του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των συνεξορίστων του, ως επίσης και να απολύση όλους τους άνευ δίκης κρατουμένους, εάν και εφόσον η ΕΟΚΑ παράσχη εγγυήσεις μονίμου ειρήνης εις την νήσον».
Keywords
Τυχαία Θέματα