«Επιχειρηματικές Βιταμίνες» για την κρίση

Στην περίοδο ύφεσης που διανύουμε οι επιχειρήσεις κάθε τομέα, παραγωγικές και εμπορικές, αλλά και παροχής υπηρεσιών, υφίστανται πτώση των πωλήσεών τους και μείωση του κύκλου εργασιών τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη περικοπών και μείωσης των δαπανών πάσης φύσεως, είτε αυτών που έχουν σχέση με την παραγωγική διαδικασία, είτε αυτών που έχουν σχέση με το marketing και την προώθηση των πωλήσεων.
Keywords
Τυχαία Θέματα