Ελεύθερο το Κονγκό

1960:«Το Συμβούλιον Ασφαλείας απεφάσισεν ομοφώνως ενωρίς σήμερον την πρωίαν, όπως το Βέλγιον αποσύρη ταχέως τα στρατεύματά του από το Κονγκό. Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι και η Σοβιετική Ένωσις, αι οποίαι χθες μόλις αντήλλασσαν τελεσίγραφα... να μην αποπειραθούν επέμβασιν εις το Κονγκό, εψήφισαν υπέρ της συμβιβαστικής προτάσεως την οποίαν υποστήριξαν η Τυνησία και η Κεϋλάνη».(«ΤΑ ΝΕΑ»)
Keywords
Τυχαία Θέματα