Απογοήτευση από την οξύτητα

1957:«Η ασυνήθης οξύτης την οποίαν προσέλαβεν τας τελευταίας ημέρας ο πολιτικός ανταγωνισμός, ενταθείσα ακόμη περισσότερον από τους προσωπικούς υπαινιγμούς που διετυπώθησαν μεταξύ των κ.κ. Σοφ. Βενιζέλου (φωτό)και Κ. Καραμανλή, προκαλεί λύπην και απογοήτευσιν εις την Κοινήν Γνώμην. Ο Ελληνικός Λαός δεν θέλει βέβαια αφώνους τους ηγέτας του. Αντιθέτως, αξιοί απ΄ αυτούς να πιστεύουν με θέρμην εις τας ιδέας των και να αγωνίζωνται σθεναρώς υπέρ αυτών. Αι προσωπικαί ύβρεις, όμως, δεν αποτελούν ούτε ιδέας ούτε προγράμματα.
Keywords
Τυχαία Θέματα