Ανατολικό μπλοκ

1957:«ΛΟΝΔΙΝΟΝ: Οι “Κυριακάτικοι Τάιμς” δημοσιεύουν την πληροφορίαν ότι σοβιετικαί δυνάμεις υποστηριζόμεναι υπό τεθωρακισμένων (φωτό)καταλαμβάνουν θέσεις εις Ουγγαρίαν και Τσεχοσλοβακίαν, δεδομένου ότι υπάρχουν φόβοι ότι αι μεταβολαί αι οποίαι εσημειώθησαν προσφάτως εις τους κόλπους της σοβιετικής κυβερνήσεως ενδέχεται να αποτελέσουν το σύνθημα διά την έκρηξιν επαναστάσεων εις τας δορυφορικάς χώρας». («ΤΑ ΝΕΑ»)
Keywords
Τυχαία Θέματα