[ ΓΝΩΜΗ ] Δικονομική ακρότητα

Η επιβολή περιοριστικών όρων, ιδίως δε η έκδοση εντάλματος σύλληψης αποτελεί έσχατο μέσο δικονομικού καταναγκασμού. Η επιστράτευση τέτοιων μέτρων για την εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων ή επικοινωνιακών σκοπών είναι εγχείρημα επικίνδυνο για το κύρος της έννομης τάξης. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή τους είναι η συνδρομή συγκεκριμένων όρων και η τήρηση ορισμένων δικονομικών προϋποθέσεων. Πρωτίστως απαιτείται η προηγούμενη κλήτευση του προσώπου που περιορίζονται τα ατομικά του δικαιώματα, ώστε να πληροφορείται χωρίς αιφνιδιασμούς πότε και για ποια πράξη κατηγορείται.
Keywords
Τυχαία Θέματα