Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών: Νέο ωράριο Λειτουργίας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του αναγνωστικού της κοινού, διευρύνει το χειμερινό
Τυχαία Θέματα