ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Δείτε τις προθεσμίες για θέσεις εργασίας σε ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, Δήμους και σχολές

Μικρές προθεσμίες έχουν οι πιο πολλές από τις προσλήψεις σε ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΑΕΔ σε σχολές αλλά και σε δήμους ανά την Ελλάδα.

Δείτε τις τελευταίες προσκλήσεις για θέσεις ορισμένου χρόνου στο ευρύτερο δημόσιο:

• Πρόσληψη 74 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. (Αθήνα & Πειραιάς)

µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην ειδικότητα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ μερικής απασχόλησης. Αιτήσεις έως 05-12-2013.

• Πρόσληψη 20 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. (Λάρισα) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 20 ατόμων: επτά Δ.Ε. Διανομέων και ενός ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών και οκτώ ΔΕ Διανομέων ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης (4ωρη ημερήσια) χρονικής διάρκειας 8 μηνών και τεσσάρων ΔΕ Διανομέων ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 4 μηνών. Αιτήσεις έως 05-12-2013:

• Πρόσληψη 30 ατόμων στη ΔΕΗ Α.Ε. (Δ/νση Παραγωγής Νησιών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Χίου, ΑΣΠ Λήμνου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου και ΤΣΠ Σκύρου). Αναζητά μηχανοτεχνίτες, τεχνικοί επιμελητές, ηλεκτροτεχνίτες σταθμών και υποσταθμών, μηχανοτεχνίτες. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 5.12.2013.

• Πρόσληψη 120 εργατών- εργατριών στη ΔΕΗ Α.Ε. (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας). Εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Μονάδων. Αιτήσεις μέχρι 04.12.2013.

• Τέσσερις θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, λόγω αιτήματος για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική με έμφαση στη μελέτη θεωριών πεδίου με υπολογιστικές μεθόδου », «Ναυτικές Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως – Diesel», «Θερμοδυναμική, Μετάδοση Θερμότητας και Φαινόμενα Μεταφοράς σε Ναυτικούς Κινητήρες και Εγκαταστάσεις», «Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι και Τεχνικές Προσομοίωσης». Προθεσμία έως 20.01.2014.

• Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα: «Μεθοδολογία Έρευνας και Ποσοτικές Μέθοδοι», «Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση», «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», «Χρηματοοικονομική για Στελέχη», «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο», «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας» (Energy Efficiency and Savings) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in in Energy Systems», «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων» (Corporate Finance) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Banking & Finance», «Διεθνής προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση εμπολέμων συρράξεων (International protection of cultural property in the event of armed conflict)». Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι 10/12/2013, στη Γραμματεία της Σχολής.

• Ο ΟΑΕΔ Ιωαννίνων θα καλύψει ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό 25 ατόμων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Αιτήσεις έως και την Παρασκευή 06/12/2013, Μόνο με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά. Στόχος η δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια προγράμματος κατάρτισης Ν. Κερκύρας και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.

• Ο ΟΑΕΔ Ιωαννίνων θα καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό 19, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 06/12/2013. Για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών προγράμματος κατάρτισης Ν/ Πρεβέζης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.

• Πρόσληψη 58 ατόμων στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του (ελαιοχρωματιστών, οδηγών απορριμματοφόρου, σιδηρουργών, εργατών καθαριότητας, οικοδόμων). Αιτήσεις έως 4.12.2013.

• Πρόσληψη 3 γυμναστών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2013–2014, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αιτήσεις έως Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013.

• Πρόσληψη 4 γυμναστών στο Δήμο Μεταμόρφωσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (με ωρομίσθια αποζημίωση) και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ μήνες. Αιτήσεις έως 5.12.2013.

• Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Θέρμης. Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θέρµης (χειριστών γκρέϊντερ και οδοστρωτήρα). Αιτήσεις έως 3.12.2013.

• Πρόσληψη 3 νηπιαγωγών στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας του Δήμου Λαγκαδά. Αιτήσεις έως και 3/12/2013.

Original article: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Δείτε τις προθεσμίες για θέσεις εργασίας σε ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, Δήμους και σχολές.

Keywords
Τυχαία Θέματα