Μόνο μέσω τραπεζών οι αγορές άνω των 1.500 ευρώ

Δεν αλλάζει με το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2013 το όριο των 3.000 ευρώ που αφορά σε εξόφληση με μετρητά για επιτηδευματίες και το όριο των 1.500 ευρώ για τους ιδιώτες.

Τα όρια αυτά θεσπίσθηκαν το 2011 και ισχύσαν από την 1η Απριλίου 2011. Έκτοτε, αγορές άνω των 3.000 ευρώ που αφορούν σε πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές.

Ομοίως, φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από επιτηδευματίες για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, καθώς απαγορεύεται η εξόφληση των συγκεκριμένων στοιχείων με μετρητά.

NEWS.GR

Keywords
Αναζητήσεις
ορια εξόφλήσης με μετρητά
Τυχαία Θέματα