Εθνική: Βραβεύσεις νικητών 4ου Διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία»

Με τη βράβευση 10 προτάσεων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία», που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζα για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Στο Διαγωνισμό συμμετείχαν, μεμονωμένα ή σε ομάδες, 571 άτομα και υποβλήθηκαν 344 προτάσεις. Η Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα ήταν η θεματική ενότητα που συγκέντρωσε τις περισσότερες προτάσεις, ακολουθούμενη από το Περιβάλλον

και τον Πολιτισμό. Σημειώνεται ότι το 76% των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας μικρότερης των 40 ετών.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με τα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Γεώργιος Ζανιάς, σε ομιλία του κατά την τελετή βράβευσης υπογράμμισε ότι: «Σύμφωνα με την Έρευνα Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τρεις είναι οι εξωγενείς παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη της καινοτομικής δραστηριότητας: η διαθεσιμότητα ικανού ανθρώπινου δυναμικού, η ερευνητική δραστηριότητα και, τρίτον, η χρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, το ανθρώπινο δυναμικό είναι εξαιρετικό, αλλά δεν αξιοποιείται για την πραγματοποίηση έρευνας και ανάπτυξης στον εταιρικό τομέα. Η ερευνητική δραστηριότητα είναι πολύ ισχυρή αλλά η σύνδεση μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων παραμένει αδύναμη.

Το κυριότερο όμως εμπόδιο για την ανάπτυξη της καινοτομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Παρά τις προσπάθειες που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις κεφαλαίων τύπου venture capital για την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων είναι ακόμη περιορισμένες και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη χαμηλές». «Στόχος μας στην Εθνική», πρόσθεσε ο κ. Ζανιάς, «μέσα από το διαγωνισμό i-bank είναι να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμποδίζουν την καινοτομία και να ενθαρρύνουμε την καινοτομική δραστηριότητα, ιδίως από νέους ανθρώπους. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας των Πανεπιστημίων με την επιχειρηματικότητα, ενώ εξελίσσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης προτάσεων, ώστε να επιτευχθεί η επιχειρηματική ανάπτυξή τους.», κατέληξε ο Πρόεδρος της Εθνικής Γ. Ζανιάς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς επεσήμανε ότι: «Η μεταστροφή της οικονομίας προϋποθέτει την αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικών, οι οποίες είναι βαθιά ριζωμένες. Η κρίση έχει κινητοποιήσει κάποιες διαδικασίες αναδιάρθρωσης, ακόμα και στο επίπεδο της μικρής επιχειρηματικότητας, που χαρακτηρίζει το ελληνικό «επιχειρείν». Η νέα επιχειρηματικότητα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, όχι τόσο μέσω του πλήθους των νέων εγχειρημάτων όσο, κυρίως, μέσω των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Σε αυτό το πλαίσιο, μεγαλύτερη σημασία έχει η καινοτομία και η εξωστρέφεια των νέων εγχειρημάτων, καθώς και οι προοπτικές δημιουργίας απασχόλησης», πρόσθεσε ο κ. Τουρκολιάς. «Με στόχο να στηρίξουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους, πέρα από τον πρωταγωνιστικό χρηματοοικονομικό μας ρόλο, εξελίσσουμε και ενισχύουμε το διαγωνισμό i-bank καινοτομία και τεχνολογία. Θα συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, ως η κύρια Τράπεζα που στηρίζει επί δεκαετίες έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.», κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξ. Τουρκολιάς.

Η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής κ. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου αναφέρθηκε στην καθιέρωση του Διαγωνισμού i-bank σε σημαντικό ετήσιο γεγονός του οικοσυστήματος καινοτομίας και στη συμμετοχή σε αυτόν επίλεκτων νεοφυών επιχειρήσεων με ώριμα επιχειρηματικά σχέδια. Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε την απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας να συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Endeavor Greece, ως ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece κ. Χάρης Μακρυνιώτης, αναφέρθηκε στην εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα και στη σημαντική αύξηση του αριθμού των νεοΐδρυθέντων startups τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ υπογράμμισε ότι τα κεφάλαια που επενδύθηκαν στις εταιρείες το 2013 ήταν 80 φορές περισσότερα από το 2010.

Στους νικητές του τέταρτου Διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία» που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζα απονεμήθηκαν δέκα βραβεία:

Το πρώτο χρηματικό βραβείο €20.000 απονεμήθηκε στην ομάδα των Βούρκου Αντρέα, Μπέλλα Ζήση, Παπαδάκη Ιωάννη και Ζαούδη Γιάννη για την πρότασή τους με τίτλο ««Pollfish».Το δεύτερο χρηματικό βραβείο €10.000 απονεμήθηκε στην ομάδα των Papageorgiou John Marinos, Μαστοράκου Ανδρέα και Ανδριανόπουλου Δημητρίου για την πρότασή τους με τίτλο «Truckbird».Το τρίτο χρηματικό βραβείο €6.000 απονεμήθηκε στην ομάδα των Νικολετάκη Γεωργίου και Ντέλη Παναγιώτας για την πρότασή τους με τίτλο «100Mentors».Το τέταρτο χρηματικό βραβείο €4.000 απονεμήθηκε στην ομάδα των Κουνάβη Χρήστου, Κασιμάτη Άννας, Σωτηρόπουλου Διονύσιου και Φούσκα Κωνσταντίνου για την πρότασή τους με τίτλο «isMOOD».

Έξι ακόμη χρηματικά βραβεία €1.500απονεμήθηκαν στους:

Νιχωρίτη Κωνσταντίνο για την πρότασή του με τίτλο «Panoramic’s».Μαζαράκη Γεώργιο για την πρότασή του με τίτλο «Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα (mHealth) διαχείρισης συμμόρφωσης ασθενών σε χρόνιες θεραπείες».Μουργή Ιωάννη και Παπαδημητράκο Ιπποκράτη για την πρότασή τους με τίτλο «Organery Intelligent Composting».Πάτσιο Χαράλαμπο, Μπενιακάρ Μίνωα, Κακόσιμο Παναγιώτη και Σαρηγιαννίδη Αθανάσιο για την πρότασή τους με τίτλο «Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρικά οχήματα πόλης».Τσολάκο Γεώργιο για την πρότασή του με τίτλο «PVLive. Διαδικτυακή πύλη παρακολούθησης της λειτουργίας Φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο».Φιοράκη Αντώνιο, Ορφανίδη Θεόδωρο και Γάτο Γεώργιο για την πρότασή τους με τίτλο «Incrediblue.com».

Επιπλέον, δόθηκαν δέκα tablets στους συμμετέχοντες των οποίων οι προτάσεις προκρίθηκαν στη Β’ Φάση χωρίς να προκριθούν στη Γ’ Φάση και σαράντα δωροεπιταγές σε συμμετέχοντες της Α’ Φάσης, τα ονόματα των οποίων επιλέχθηκαν με κλήρωση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε επίσης η έναρξη του πέμπτου Διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία». Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.nbg.gr/ibank/innovation καθώς επίσης και στη σελίδα του Facebook www.facebook.com/ibanknbg, όλες οι λεπτομέρειες του πέμπτου Διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία».

Original article: Εθνική: Βραβεύσεις νικητών 4ου Διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία».

Keywords
Τυχαία Θέματα