ΕΦΟΡΙΑ: Το νέο Ε1 – Αλλαγές με παγίδες – Πως θα δηλώσετε τόκους και εισοδήματα με μπλοκάκι

08:39 4/4/2013 - Πηγή: BankWars
Δεκατρείς αλλαγές, μεταξύ των οποίων παγίδες έξτρα φόρων αλλά και νέοι κωδικοί η συμπλήρωση των οποίων οδηγεί σε μειώσεις φόρων ή διευκολύνουν τις διασταυρώσεις περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν 5,5 εκατ. φορολογούμενοι.Στις βασικές αλλαγές που αποτυπώνονται στο Ε1 ξεχωρίζουν η υποχρεωτική δήλωση τόκων τόκους καταθέσεων, μερισμάτων και κερδών από μετοχές που αποκόμισαν οι φορολογούμενοι το 2012, η υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για κύρια κατοικία και εξοχικά, με προφανή στόχο διασταυρώσεις για το χαράτσι
στα ακίνητα, αλλά και η υποχρέωση όλων των φυσικών προσώπων άνω των 18 ετών να υποβάλλουν δήλωση, ασχέτως αν έχουν εισοδήματα ή όχι.

Παράλληλα, οι γονείς προστατευόμενων τέκνων καλούνται να δηλώσουν για πρώτη φορά τον ΑΜΚΑ των παιδιών τους, διευκολύνοντας διασταυρώσεις με τα αρχεία των ασφαλιστικών ταμείων. Η εφαρμογή της ΓΓΠΣ για την υποβολή των φετινών φορολογικών αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Μαΐου και η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου. Οριστικές ημερομηνίες δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

Οι αλλαγές που κρύβουν φόρους

Παγίδα έξτρα φόρων συνιστούν οι αλλαγές στον πίνακα 6 «Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία –ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη»

Η συμπλήρωση των κωδικών 659-660 με «τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο, φορολογούνται με ειδικό τρόπο καθώς και από μερίσματα ημεδαπών Α.Ε, Ε.Π.Ε κ.λπ.» μετά τον τελευταίο φορολογικό νόμο γίνεται υποχρεωτική.

Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά τόκους καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τόκους ομολόγων καθώς και μερίσματα που εισέπραξε το περασμένο έτος. Τα εισοδήματα αυτά, θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματά του προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Για τα εισοδήματα του 2012, η έκτακτη εισφορά μισθωτών έχει παρακρατηθεί σε μηνιαία βάση από τις αποδοχές τους. Τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί θα δηλωθούν στους κωδικούς 333-334 στον πίνακα 8 . Τυχόν διαφορές θα συμπεριληφθούν στο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Οι αλλαγές που κόβουν φόρους

Όσοι αμείβονται με μπλοκάκι, αλλά στην ουσία είναι μισθωτοί και όσοι ασκούντες εμπορική δραστηριότητα απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση των κωδικών 019-020 και 027-028 του πίνακα 2.

Τον πρώτο κωδικό θα πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν μπλοκάκι, καθώς αν είναι επί της ουσίας μισθωτοί θα γλιτώσουν από την αύξηση του τέλους επιτηδεύματος από τα 500 στα 650 ευρώ που ισχύει φέτος για τους υπόλοιπους επιτηδευματίες. Τους κωδικούς 027-028 θα πρέπει να προσέξουν όσοι απέχουν τρία χρόνια από τη σύνταξη και έχουν γεννηθεί πριν το 1950. Δικαιούνται απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος.

Οι αλλαγές που δείχνουν διασταυρώσεις

Για πρώτη φορά φέτος, στον πίνακα 5, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες αλλά και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης προστατευόμενων τέκνων για να «τρέξουν» διασταυρώσεις με τα αρχεία των ασφαλιστικών ταμείων. Διασταυρώσεις άλλωστε για την εξακρίβωση των πραγματικών ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής δείχνει και η καθιέρωση της υποχρέωσης δήλωσης στους κωδικούς 844-845 του ΑΦΜ των κυρίων ή κατόχων σκαφών αναψυχής.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές

Στον πίνακα 2 προστέθηκαν νέοι κωδικοί:

* 019-020 «είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 ΚΦΕ» . Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου φορολογικού νόμου όσοι αμείβονται με μπλοκάκι αλλά είναι κατ΄ ουσία μισθωτοί θα πληρώσουν φέτος τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ σε αντιδιαστολή με τους ελεύθερους επαγγελματίες για τους οποίους το τέλος επιτηδεύματος αυξήθηκε σε 650 ευρώ (1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα).

* 027-028 «ασκείται εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι την 31-12-1950» . Αν ναι, εξαιρούνται αυτόματα από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.

Στον πίνακα 4Ε, Εισόδημα από Ακίνητα:

* οι κωδικοί 175-176 διευρύνονται και ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει όχι μόνο το ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών πάνω από 300 τ.μ η κάθε μία αλλά και το ακαθάριστο εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις

* προστέθηκαν νέοι κωδικοί 177-178 όπου ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει και το ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών επιφάνειας μέχρι και 300 τ.μ, αστικών μισθώσεων αποθηκών και χώρων στάθμευσης ανεξαρτήτως επιφανείας

Στον πίνακα 4ΣΤ “Εισόδημα από Κινητές Αξίες”

* στους κωδικούς 291-292 μέχρι πέρυσι οι φορολογούμενοι δήλωναν το «καθαρό εισόδημα από τόκους δανείων κλπ ημεδαπής προέλευσης». Στο νέο Ε1 δηλώνονται οι «κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις».

Στον πίνακα 4Ζ Εισοδήματα Αλλοδαπής Προέλευσης

* στους κωδικούς 395-396 μέχρι πέρυσι ο φορολογούμενος καλούνταν να δηλώσει ακαθάριστα εισοδήματα από κατοικίες με επιφάνεια πάνω από 300 τ..μ η κάθε μία. Φέτος θα πρέπει να δηλώσει εκτός από τα εισοδήματα αλλοδαπής που προέρχονται από κατοικίες με επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ και το ακαθάριστο εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις ανεξαρτήτως επιφανείας.

Στον πίνακα 5 για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης

* ο κωδικός 205 (πέρυσι) στον οποίο ο φορολογούμενος καλούνταν προαιρετικά να δηλώσει τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μόνο για την κύρια κατοικία του, διευρύνεται και καθιερώνονται τρεις κωδικοί , 204-205-206 στους οποίους πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας αλλά και δευτερευουσών κατοικιών (εξοχικά).

* νέοι κωδικοί 844 και 845 στους οποίους οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους σκάφη αναψυχής καλούνται να δηλώσουν τον ΑΦΜ του κύριου ή του κατόχου του σκάφους. Πέρυσι στη δήλωση ο φορολογούμενος σημείωνε το όνομα του σκάφους και όχι τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Στον πίνακα 6 «Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία –ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη»

* η συμπλήρωση των κωδικών 659-660 με «τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο, φορολογούνται με ειδικό τρόπο καθώς και από μερίσματα ημεδαπών Α.Ε, Ε.Π.Ε κλπ» μετά τον τελευταίο φορολογικό νόμο γίνεται υποχρεωτική.

* Στον πίνακα 7 για τις φοροαπαλλαγές:

* προστέθηκαν κωδικοί 077-078 όπου δηλώνονται οι δαπάνες αποκατάστασης ακινήτων και

* 039-040 όπου δηλώνονται οι δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων . Πρόκειται για ακίνητα στις περιοχές Γερανίου και Μεταξουργείου.

Στον πίνακα 8 «Προκαταβληθέντες- παρακρατηθέντες φόροι» προστέθηκαν κωδικοί 333-334 όπου αναγράφονται τα ποσά που παρακρατήθηκαν το 2012 για ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Στον πίνακα 9 «Στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν» οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν και τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων.

ΠΗΓΗ: EURO2DAY – Ρεπορτάζ Έλενα Λάσκαρη

Keywords
Αναζητήσεις
σε ποιο κωδικο μπαινουν οι τοκοι καταθεσεων 2013, dolaria ppoy alazonte se trapeza dilononte?
Τυχαία Θέματα