Φλεγμονές της μήτρας και τρόποι αντιμετώπισης

Ένα από τα συχνότερα ευρήματα της γυναικολογικής εξέτασης είναι η ύπαρξη φλεγμονής στον τράχηλο της μήτρας, η οποία ονομάζεται τραχηλίτιδα και μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια, προκαλώντας συχνά ενοχλητικά συμπτώματα.

Οξεία τραχηλίτιδα

Η οξεία τραχηλίτιδα αποτελεί συνήθως το αποτέλεσμα της επέκτασης μιας κολπίτιδας στον τράχηλο, οπότε οι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί είναι οι ίδιοι που προκάλεσαν την κολπίτιδα. Υπάρχουν όμως και κάποια μικρόβια τα οποία μολύνουν κατά προτίμηση τον τράχηλο, με κύριο εκπρόσωπο τους τα χλαμύδια. Το κύριο σύμπτωμα μιας οξείας τραχηλίτιδας είναι τα αυξημένα

κολπικά υγρά, η εμφάνιση των οποίων ποικίλλει ανάλογα με το μικροοργανισμό που ευθύνεται για τη φλεγμονή.Τα υγρά αυτά μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό της περιοχής, οπότε η γυναίκα παραπονείται για κνησμό ή κάψιμο.Ο τράχηλος της μήτρας κατά τη γυναικολογική εξέταση εμφανίζεται πολύ κόκκινος και ερεθισμένος, ενώ αν τον ακουμπήσουμε είναι ευαίσθητος και μπορεί να ματώσει. Γι’ αυτόν το λόγο η γυναίκα με οξεία τραχηλίτιδα συχνά παρουσιάζει κηλίδες αίματος στο εσώρουχό της ή παρατηρεί σταγόνες αίματος μετά τη σεξουαλική επαφή. Η αντιμετώπιση της οξείας τραχηλίτιδας πρέπει πάντοτε να γίνεται σωστά, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά μελλοντικά προβλήματα. Επιβάλλεται η λήψη καλλιεργειών από τον τράχηλο και τον κόλπο, για την χορήγηση του κατάλληλου αντιβιοτικού. Ανάλογη θεραπεία πρέπει να ακολουθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις και ο σεξουαλικός σύντροφος της γυναίκας. Με την σωστή αγωγή ο τράχηλος ανακτά τη φυσιολογική υφή και το χρώμα του και η γυναίκα ανακουφίζεται από τα ενοχλητικά κολπικά υγρά.

Χρόνια τραχηλίτιδα

Η χρόνια τραχηλίτιδα αποτελεί συνήθως την εξέλιξη μιας οξείας τραχηλίτιδας που δεν αντιμετωπίστηκε σωστά. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί έπειτα από αποξέσεις της μήτρας και εκτρώσεις ή να οφείλεται σε ερεθισμό της περιοχής από ξένα σώματα όπως για παράδειγμα, από διαφράγματα αντισύλληψης. Υπάρχουν και περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί κάποιος συγκεκριμένος παράγοντας που να προκάλεσε τη χρόνια φλεγμονή.

Η γυναίκα με χρόνια τραχηλίτιδα παρουσιάζει συχνά αυξημένα κολπικά υγρά, η εμφάνιση των οποίων ποικίλλει και μπορεί να είναι σαν πύον ή σαν βλέννα προκαλώντας ερεθισμό και κνησμό.

Μπορεί επίσης να βλέπει σταγόνες αίματος μετά την επαφή ή στο εσώρουχο, αφού ο τράχηλος είναι ερεθισμένος. Η σημαντικότερη επιπλοκή που μπορεί να προκαλέσει μια χρόνια τραχηλίτιδα είναι πρόβλημα στη γονιμότητα της γυναίκας, και τούτο γιατί η φλεγμονή αλλοιώνει τη φυσιολογική τραχηλική βλέννα που είναι απαραίτητη για τη δίοδο των σπερματοζωαρίων από τον κόλπο προς τη μήτρα και τις σάλπιγγες. Είναι φανερό λοιπόν, ότι η χρόνια χρόνια τραχηλίτιδα απαιτεί προσεκτική και σωστή αντιμετώπιση. Συνεπώς, πρώτα πρέπει να αποκλειστεί η ύπαρξη οποιουδήποτε μικροοργανισμού στον τράχηλο που μπορεί να ευνοεί την επίμονη φλεγμονή. Επίσης, πρέπει να γίνουν καλλιέργειες και, αν αυτές βγουν θετικές, να δοθεί το κατάλληλο αντιβιοτικό.

Ακολούθως, πρέπει να αποκλείσουμε την ύπαρξη κάποιας προκαρκινικής κατάστασης κάνοντας ένα τεστ Παπανικολάου.

Τέλος, εφόσον ακολουθηθούν τα παραπάνω βήματα και οι αλλοιώσεις παραμένουν, η θεραπεία γίνεται με την εξουδετέρωση της φλεγμονώδους περιοχής με εφαρμογή ακτίνων λέιζερ ή κρυοπηξίας. Και οι δυο αυτές τεχνικές γίνονται εύκολα σε εξωτερικό ιατρείο, χωρίς να απαιτείται νάρκωση.

Ενδομητρίτιδα

Με τον όρο ενδομητρίτιδα εννοούμε την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο ενδομήτριο, το στρώμα δηλαδή εκείνο που καλύπτει την εσωτερική κοιλότητα της μήτρας. Αυτός ο τύπος φλεγμονής προκαλείται συνήθως έπειτα από τοπικές επεμβάσεις και κυρίως αποξέσεις ή εκτρώσεις, εφόσον κατά την εκτέλεσή τους δεν τηρηθούν οι απαραίτητοι κανόνες αντισηψίας. Πιο σπάνια, βαριές φλεγμονές του κόλπου ή των σαλπίγγων μπορεί να επεκταθούν και να προκαλέσουν ενδομητρίτιδα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επέμβαση.

Στην οξεία φάση της, η ενδομητρίτιδα προκαλεί πόνους στην κοιλιά, αυξημένα κολπικά υγρά που συνήθως έχουν άσχημη μυρωδιά, καθώς επίσης και μητρορραγίες. Μπορεί επίσης να υπάρχει πυρετός, αδιαθεσία και ατονία. Η θεραπεία πρέπει να είναι άμεση με τη χορήγηση του κατάλληλου αντιβιοτικού για διάστημα δυο ή και τριών εβδομάδων. Αν η αντιμετώπιση δεν είναι πλήρης ,η οξεία ενδομητρίτιδα μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια κατάσταση. Τότε εμφανίζονται επίμονες και ακανόνιστες μητρορραγίες, ενώ όλη η κοιλότητα της μήτρας γεμίζει με εστίες φλεγμονής που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στη δημιουργία συμφύσεων, με σοβαρές συνέπειες στη γονιμότητα της γυναίκας.

Πηγή: healthpress

Keywords
Αναζητήσεις
κάψιμο στην μίτρα, νικας και ενδομητριτιδα
Τυχαία Θέματα