Ξεμένει από Μηχανικούς το Τεχνικό Επιμελητήριο

Σε προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος και αυτόματη επανεγγραφή, προκειμένου να έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προχωρούν μαζικά οι μηχανικοί. Αντιδρούν στην υπερβολική και αναδρομική (από το 2011) αύξηση των εισφορών, κατά 25%!

Από την πλευρά της η διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης των Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) επιμένει παρά τις έντονες αντιδράσεις των μηχανικών, στην εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους Μηχανικούς, με υποχρεωτική

ένταξη ανά τριετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, αλλά και με την συνεχιζόμενη απόδοση εισφορών υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης, στο οποίο όμως οι Μηχανικοί δεν μπορούν να ενταχθούν!

Οι εργαζόμενοι Μηχανικοί έχουν ενημερώσει την Κυβέρνηση, ότι δεν αντέχουν τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εισφορές, πόσο μάλλον τις αυξημένες, σε πρώτη φάση άνω του 25%.

Τα στοιχεία του ΤΕΕ, τα οποία μάλιστα, προσπάθησε να διαψεύσει η διοίκηση του ΕΤΑΑ, χωρίς αποτέλεσμα, είναι ενδεικτικά.

Συγκεκριμένα, 27.943 μηχανικοί δεν εξόφλησαν το β΄ εξάμηνο του 2012 τις εισφορές τους. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 40% των ελεύθερων επαγγελματιών (περίπου 8.000 ασφαλισμένοι) έχει προβεί σε διακανονισμό χωρίς όμως στην πράξη να μπορεί να πληρώσει την επόμενη δόση, ενώ 3.778 εταιρείες δεν έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε αυτές Μηχανικών.
Να σημειωθεί ότι, πληθαίνει συνεχώς το ποσοστό των νέων διπλωματούχων που δεν κάνουν πλέον έναρξη επαγγέλματος για να αποφύγουν τις υπέρογκες εισφορές.
Για τον ίδιο λόγο, παρατηρείται κύμα πρόωρης συνταξιοδότησης (με 25ετία) και αθρόες αιτήσεις διαγραφής από το ΤΕΕ.
Ως αποτέλεσμα των προηγουμένων, η προ τριετίας αναλογία μεταξύ ενεργών και συνταξιούχων, επτά προς ένα, ήδη μετατρέπεται σε δύο προς ένα, επισημαίνουν στο ΤΕΕ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Το ΤΕΕ, κατά τους προηγούμενους μήνες, κατέθεσε αίτηση αναστολής κατά της επίμαχης διάταξης.

Οι συνέπειες της ύφεσης, της ανεργίας και της μη καταβολής εισφορών λόγω αδυναμίας, φαίνονται και στην αναλογιστική μελέτη που ανατέθηκε από το ΤΕΕ στον Αλέξανδρο Ζυμπίδη, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα συμπεράσματά της είναι άκρως ανησυχητικά. Η μελέτη δείχνει ότι η αύξηση των εισφορών θα οδηγήσει το ΕΤΑΑ σε ελλειμματική τροχιά.

Επιπλέον, ακόμη και η Νομική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ αποφάσισε ότι υφίσταται σοβαρό πρόβλημα εφαρμογής της διάταξης του εδ. γ’ παρ. 15 του αρ.44 του Ν. 3986/11 για την Ειδική Προσαύξηση, για την επίλυση του οποίου απαιτείται ιδιαίτερη νομοθετική παρέμβαση δια τυπικού νόμου.

Σύμφωνα βέβαια με το ΤΕΕ, ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ παρουσίασε επιστολή του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση προς τη διοίκηση του ταμείου, με την οποία υποστηρίζεται ότι ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ έχουν επισημάνει την καθυστέρηση στις προβλεπόμενες αυξήσεις εισφορών και ζητούν πρόσθετες εισφορές 80.508.812 ευρώ, εκ των οποίων 24.457.138 ευρώ αναδρομικά, για το 2013 και 82.798.874 ευρώ εκ των 35.000.000 ευρώ αναδρομικά, για το 2014.

Αναφορικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του ΤΣΜΕΔΕ που έχει ενταχθεί αυτοτελώς στο ΕΤΑΑ και ανέρχονται, ίσως και ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ και ήταν κατατεθειμένα στο ειδικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και τη δανειακή σύμβαση της 26ης Οκτωβρίου 2011, το Ταμείο έχασε το 50% της αξίας τους,.

Οι απώλειες για το ταμείο (ΤΣΜΕΔΕ) ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, χωρίς να συνυπολογιστούν η μη καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης (άλλα 500 εκατ. ευρώ), αλλά και η υπαγωγή της Attica Bank σε διαδικασία «κουρέματος».

Να σημειωθεί ότι προ PSI και περικοπών, το 2011, ο κλάδος των Μηχανικών του ΕΤΑΑ είχε πλεόνασμα 385 εκατ. ευρώ.

Αυτό βέβαια που επισημαίνουν οι μηχανική είναι ότι οι αυξήσεις θα οδηγήσουν σε δραματική υποβάθμιση της δημόσιας ασφάλισης, λόγω της αδυναμίας των ασφαλισμένων να καταβάλλουν τις υπέρογκα αυξημένες εισφορές.

Keywords
Τυχαία Θέματα