ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ETEAN-EUROBANK

Σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) υπέγραψε η Eurobank για την υλοποίηση του προγράμματος «Παροχή Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, να αξιοποιήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ ώστε να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους με τη χρήση των εγγυητικών επιστολών.

Στόχος

του προγράμματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών στις συναλλαγές τους και αφορά τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Η τράπεζα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος, εντάσσοντας και συνδυάζοντάς το με τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Keywords
Τυχαία Θέματα