Ζωντανή παραμένει η δασοκτόνα νομοθεσία παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις

Με τη νομοθεσία αποχαρακτηρίστηκαν μεγάλες δασικές εκτάσεις
Τυχαία Θέματα