Συγκρούσεις και δολοπλοκίες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου

Το «Μόναχο» συμπυκνώνει πολλές διαφορετικές ιστορίες, καραφέρνοντας να αποτελέσει μία σύνοψη των γεγονότων που οδήγησαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Τυχαία Θέματα