Συνάντηση Χρυσοχοϊδη με την Ομοσπονδία των Λιμενικών

Καταργείται η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων και τα πιστοποιητικά αξιοπλοϊας θα εκδίδονται από εξουσιοδοτημένους φορείς
Τυχαία Θέματα