Πτώση κύκλου εργασιών σε τουρισμό - μεταφορές

Η μικρή υποχώρηση του κύκλου εργασιών στον τουριστικό κλάδο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου συνοδεύτηκε από ελεύθερη πτώση στον τομέα των μεταφορών.
Τυχαία Θέματα