Προσφυγή για τον ΧΥΤΑ

Να ματαιώσει τη δημιουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων στη θέση «Μαύρο Βουνό» επιδιώκει με προσφυγή της στο ΣτΕ η Κοινότητα Γραμματικού
Keywords
Τυχαία Θέματα