Πόρισμα... Πυθίας

Για «σύγκλιση αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων που συνέβαλαν σε διαπιστωθείσα καθυστέρηση διεκπεραίωσης»( ...
Τυχαία Θέματα