Πόιντ σύστεμ για νέα δάνεια και ρυθμίσεις

Θεσπίζεται υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου που θα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Χορηγήσεις και διακανονισμοί θα κρίνονται από τις βαθμολογίες που θα δίνουν Εφορία, Ταμεία και τράπεζες
Keywords
Τυχαία Θέματα