Πιο ευέλικτη η διαδικασία ίδρυσης εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια

Απλούστερη και πιο ευέλικτη γίνεται η διαδικασία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια, με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος.
Keywords
Τυχαία Θέματα